gyarmati SZAVAK, avagy új magyar értelmező szótár
 
 

SZAVAK, avagy új magyar értelmező szótár

RENDŐR –
Az igazi:    eredetileg a rendet őrző, azt vigyázó személy, szervezet; feladata a rendbontók rendreutasítása, tekintélyével, a rend fenntartása.
A valóság:   hanyag eleganciájú, löttyedt tartású egyenruhaszerű viseletűek intézkednek. Nem rendet tartanak fenn, mert ilyen fogalom már a múlté, hanem INTÉZKEDNEK, úgy, hogy igazoltatás –diktatórikus háborús csökevény-- címén megakadályozzák a békés polgárt tevékenységének végzésében és felszólítják iratok tömkelegének felmutatására, amelyet az illető személy köteles magával hurcolni mindenhová  --lásd törvény. A lényeg, hogy az illető kellemetlenül érezze magát, hogy észrevegye, ő egy senki és csak az a kötelessége, hogy eltartsa ezeket a felfegyverzett egyenruhásokat, akik a rájuk aggatott felszerelés tömegétől nyomorékan kenyéradójukra törjön, azt idegbajossá és meghunyászkodó nyuszivá tegye.
Figyelem!!! Nem védi és őrzi az őt eltartó állampolgárt, hanem megismerhetetlen és megtanulhatatlan és megjegyezhetetlen jogi csűrcsavarokkal a frászt viszi rá és megmutatja, hogy az igazoltatott elmulasztott, lejárt, érvénytelen, hiányos, szabálysértő és még sorolhatnám… Tehát azt bántja aki eltartja, mert erre parancsot kapott a láthatatlan hatalmi méltóságtól, akivel persze nem lehet találkozni, mert azt védik a törvények.
 
DEMOKRÁCIA –
Az igazi:      néphatalom, amelyet a nép saját maga, vagy képviselet útján gyakorol.
A valóság:   a többség szándékának kifejezése törvények, szabályok útján, amelyek diktátumokká válnak kimondásuk pillanatától –lásd jogállam. A legfontosabb törvények közé tartozik az ilyen többségi szavazás révén lett képviselők csalhatatlansága, visszahívhatatlanok sőt nem is választás, hanem számítási trükkök révén elnyert címet viselők törvényalkotó gyülekezete, akik megállapíthatják saját jövedelmüket, erőszakkal elképzelésük szerinti pénzt vonhatnak el az állampolgároktól és az általuk hozott törvények szerint adnak számot annak elköltéséről. Hát ez a demokrácia, sőt még ennél sokkal rosszabb, mert vannak az országban olyan emberek is nem kevesen, akiknek nincsen egyáltalán még ilyen képviselőjük sem.  Hiszen minden képviselő azt állítja, hogy ő a választói képviseletében és nevében jár el, akkor azokat ki képviseli, akiknek nem jutott képviselő, vagyis a kisebbség. Ne értsük félre, nem a háromszeműek kis létszámáról van szó
 
TÖBBSÉG --közismert nevén: BOLSEVIK?!
KISEBBSÉG--közismert néven: CIGÁNYSÁG !?


ÖNKORMÁNYZAT –
Az igazi:     a népképviselet legközvetlenebb formája, amelynek útján az együtt élő emberek csoportja a közös dolgaikat intézik és közvetítik a közösségen kívülre.
A valóság:  az egyik legalávalóbb csalása a jelenlegi demokráciánknak:
          --felülről jövő hatalomérvényesítő szerv, vagyis az állam területi végrehajtója,
          --állami törvényérvényesítési hivatal,
          --állami adóbehajtó,
          --állami feladatok végrehajtója,
          --abból él, amit fentről juttatnak neki,
          --semmilyen beleszólása nincs az ország életébe,
          --már helye sincs, mert térség van helyette, meg az új jó a régió.
 
NYOMOZÓ. DETEKTÍV –
Az igazi:     Bűnt, törvényellenes cselekedetet, vagy ezek esélyét feltáró, felderítő megfigyelő, kikérdező, logikusan gondolkodó személy, akit ezért tart el az állam.
A valóság:   ma bűnüldöző, aki parancsnokai parancsainak engedelmeskedve üldözi a bűnözőket, a bűnözést(!) –csak nehogy utolérje-- . Az üldözés mindig a kiadott parancs korlátai között lehetséges, ellenkező esetben ő a bűnöző.
 
KITÜNTETÉS –
Az igazi:     Annak elismerése, hogy az illető az átlagosnál magasabb erkölcsösséggel és tudása legjavát nyújtja az országnak, kiemelkedően hasznosan tevékenykedik, ezáltal érdemli ki és kapja meg az elismerést, rangot. Mondhatnánk némi szójátékkal, hogy akkor lesz az igazi, ha már nem adományozzák, hanem kapományozzák.
A valóság:   a pillanatnyi politikai érdekeknek megfelelő, vagy azt kiszolgáló személyeknek állami hatalmasságok kitüntetést adományoznak.
 
SZEMÉLYAZONOSSÁG –
Az igazi:     személyi igazolvány, útlevél, belépő, és más hasonló (királyi pecsét, a herceg gyűrűje, a sárga csillag, a pártjelvény, stb), amely az illető személyt úgy azonosítja, hogy  avval igazolhassa, hogy Ő az igazolványt kibocsátó ország, nép, nemzet, állam, üzem, gyár, klub, csapat, stb. tagja és megilleti, illetve kötelezi őt mindaz ami a tagsággal jár.
A valóság:    ehelyett annak bizonyítása, hogy az ember azonos-e egy állami nyilvántartás egy bizonyos bejegyzésével. .Az állam vágyai szerint jól feltűnő helyre, például a homlokába kellene égetni a „rendszámát”, azaz a nyilvántartási azonosítóját. Vagy a tudomány jelenlegi állása szerint már nem is vagyunk túl messze a születéskori „csip”- beültetéstől, amely csalhatatlanul és megváltoztathatatlanul hozzárendel egy adatbázis bejegyzéshez. Persze ez egyáltalán nem „újdonság”!!!  Az emberiség történetében éppen nem is olyan régen a haláltáborokban –például Auschwitzban tetováltak lajstromkódot. A dolgok ott gyerekcipőben jártak, mert csak a megbélyegzetteket lajstromozták. Ma már össz-emberiségi vágyai vannak a hatalomnak. Vegyük észre, milyen jó "buli" ez az operátoroknak, akik képesek eltávolítani ezt, és a nyomozóknak, akik az eltávolítás nyomát nyomozzák, és még sorolhatnám! Hiába "új világ" épül, ahol nem az értékteremtők a jók, hanem az operátorok, a nyomozók és társaik.
 
LAJSTROMOZÁS, ADATBÁZIS
A lajstromozás hihetetlen mértéket öltött korunkban. A már említett személyazonosítás mellett alkalmazzák széles körben mindenféle objektumok, tárgyak esetében is. Például egy közlekedési járművet nem a típusa, mérete, gyártmánya, teljesítménye, stb. határozza meg, hanem a hatalom által számos pecséttel nyomtatvánnyal, tablóval címkével, lenyomattal és még az isten se tudja mivel ellátott „rendszám”(!) azonosítja. Normális esetekben olyat akarunk megtudni, hogy milyen az a jármű: gyors, kényelmes, télen meleg van-e benne, esetleg vízen is tud járni, vagy repül is. Mindezt tartalmazza a rendszám? Akkor mit?
Másik példa: tervezői névjegyzék, vagy szakértői névjegyzék. Miért nem elegendő a tudást adó, a tudás megszerzését elismerő iskola nyilatkozata, valamint az illető addigi alkotásai, a referenciák? Miért jobb ennél egy, a hatalom által kezelt lajstromból kivonatolt azonosító kód?
Az ok nyilvánvaló: a működtetéshez adót lehet kivetni (ami „részesedéssel” jár, pl, a kedvezményezetteknek  állás, vállalkozás, stb.), eldöntheti, hogy kit vesz be a buliba, ellenőrizheti, felülbírálhatja az iskolát, és persze magát a nyilvántartásba vett embert is függésben tarthatja, tagdíjat kérhet, stb. Hát erre való a lajstromozás és alkalmazása.
Akár hiszik, akár nem van már csíptetős csip: beletűzik a vágóállatok fülébe születésükkor és csak a vágóhíon "vágják le. Minap törvény javaslat készült arról, hogy kedvenc háziállatainkat nem hagyhatjuk el többé: csipet ültetnek az állatba a te azonosítóddal! Érted ugye?
 
OPERÁTOR, OPERATŐR
Az operátor,  vagy operatőr nem feltétlenül világhírű sebész, vagy kamera vezér (film, tv, stb.), csak az eszköz kezelője, vagy ismétlődő tevékenység végzője, mint például a sebész, a ministráns, a csillés, a hangmérnök, a pizzasütő, stb. Figyelem, az elnevezés nem minősít, csak csoportosít!
 
HATALOM
 
1. Miniszter (lat.):
Eredeti értelemben szolga. Jelenti azt a legmagasabb állami tisztviselőt, aki annak az államigazgatási szervnek áll élén, melynek útján az  államfő a végrehajtó hatalmat gyakorolja (idézet a Révai Lexikonból, 1936-os kiadás).
 
2. Miniszterelnök:
A minisztertanács elnöke, a kormány politikájának irányítója (idézet a Révai Lexikonból, 1936-os kiadás).
 
3. Miniszteri felelősség:
Alkotmányos államforma mellett az országgyűléssel szemben a legfontosabb alkotmánybiztosítékok egyike. A Miniszteri felelősség kétféle, úgy mint: politikai, minek folytán a miniszter lemondani köteles, ha a parlament többségének bizalmát elveszíti és jogi, azaz az országgyűlés által törvény- és alkotmánysértésért felelősségre vonható. A Miniszteri felelősség kiterjed az államfő intézkedéseire is, amelyekért az azokat ellenjegyző szakminiszter felelős A jogi felelősségre vonás külön, a parlament  tagjaiból alakuló közjogi bíróság feladata. A miniszter hivatalos minőségén kívül elkövetett büntető cselekményeire nézve a köztörvény az irányadó (idézet a Révai Lexikonból, 1936-os kiadás).
  
4. Képviselő:
Az Alkotmány leszögezi: "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja." [2. § (2) bek.].
"Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik. .(Alk. 20. § (2) bek.)
Képviselői tevékenységükre nézve nem utasíthatók." [HSZ 13. § (1) bek.].
(a Magyar Köztársaság Alkotmányából).
 
5. Képviselői felelősség:
A képviselők jogállásának alapja Magyarországon is a szabad mandátum. Megválasztása után a képviselő jogilag függetlenné válik választóitól. Állásfoglalásait lelkiismerete és meggyőződése szerint alakítja ki, és ennek megfelelően szavaz. Képviselői tevékenysége és szavazata miatt nem hívható vissza. A képviselőt munkája során tett nyilatkozatáért, felszólalásáért, szavazatáért nem lehet felelősségre vonni (a Magyar Köztársaság Alkotmányából).
Megjegyzés: tehát ilyen felelősség NEM LÉTEZIK!!! Hát így élünk mi, ma Magyarországon!!!
  
TÖRVÉNY
 
KATONÁSKODÁS
 Katona vagy honvéd: az, aki védi a hont fegyverrel, katonásan, tehát nem „sorkatonai szolgálatot teljesít”. Vajjon így van ez nálunk? Kétségtelen a sorkatonaság megszünt, de miért? QUID PRODEST (kinek jó)? Hol védik a hont, hol? Na és akkor ki védi és ki ellen?
 
MAGYARORSZÁG
 
1.     Határon:
Négy keréken csikorgó rozsdáslábú asztal van az úton keresztbe állítva.
 
2.     Reklámban:
Lehetetlen, mert amit magyarországból látni érdemes, az Pepsi-országban és annak szomszédságában van.
 
3.     Úton:
Nincs útpadka, illetve van és időjárástól függően sártengerből, vagy portengerből áll. Így aztán Petőfi Sándor sem veszi észre, hogy már eltelt 150 esztendő (Na igen Ő még mindig él, csak egy „kicsit” malenkij roboton volt „keleten”?!?).
 
4. Városi utcán:
A járda mentén por és szemét van, valamint minden szemetes edény a járdán áll és nincs rajta fedél. Mikor lesznek olyan politikusok, vagy párt. akiknek a jelszava az lesz hogy "tegyük vissza mindig a szemetesedény fedelét!"
 
4.     Kertvárosban, faluban:
Minden ingatlan bejáratában rozsdás vasdoboz található, ezt leveles ládának nevezik, de a nyílása akkora, hogy a levél nem fér bele, csak az eső, a hó, a por és minden másféle szemét. A postás ezt tudja és a levelet nem is viszi a házhoz, hanem értesítőt dobál be a házakba, amely szerint, ha levelet kíván fáradjon a postahivatalba felszerelkezve hatósági igazolások tömkelegével, amellyel bizonyítani tudja, hogy a levelet neki küldték.
 
5.     Kertvárosi, falusi utca:
Abban különbözik a várositól, hogy itt a járda mindkét szélén (a kerítés és a járda, illeve a  járda és az úttest között) van por-- és szemét tároló szegély. A kommunista takarékosság jegyében a legtöbb helyen csak az utca egyik oldalán van járda, mert oda "harcoltuk ki" (et volt a "baloldaliság" eszméje: mindig a baloldalon járunk). Ha az ott lakóknak, a „lakosság”-nak nem tetszik válasszanak másik polgármestert, (de nehogy járdát építsenek).
 
BUDAPEST
 
 1. Hídon:
 A Lánchídon és másutt a magyar zászló helyett valami szörnyű piros-sárga-kék színű zászlók vannak kihelyezve.
 
2. Amerikai filmen:
Lehetetlen, mert a világörökségnek tartott budapesti dunaparti látkép, a Lánchíd, a királyi vár, a Dunakorzó, stb. mind Kievben, vagy a világ másik végén, Dél-amerikában látható.
 
3. Még mindig a városi utcán:
A járda szélén Demszki atya bácsi jóvoltából karók vannak leverve a lehető legdrágább anyagból. Ez azért van, mert a csúnya autósok –ezek valami modern vandálok, akik-- cselesen beosontak az országba és fittyet hányva a magyar hatóságoknak nem vágják zsebre hatalmas fémládáikat, hanem tüntetőleg az utcára kiteszik. Ugyanezen hatóságok korábban ezen ládák alkalmasabb tárolását nem engedélyezték, sőt még a létezését sem engedélyezték.
 
4. Más változat:
A karókat kitaláló városatyák vaskosan beszedték és beszedik az autósóktól a parkolási-, vagy tilosban parkolási díjat, amelyet ki tudja mire költenek. Ezen változat szerint a karók ezért vannak a járdán, mert ezáltal teljesen megoldódott a városban az autók tárolása: tudniillik, minden karóra rá lehet egyet-egyet tűzni, miként annakidején a betyárokat. Ezzel igen, ez "magyar szellem"! A betyárját neki!
 
 
 
 
 
 
 IDEGEN SZAVAK

mottó: Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. (Idegennyalók).

Különleges és egyben érdekes az idegenből átvett szavak félreértése és az eredetitől eltérő használata.
Az átvétel csak akkor helyes, ha ez nem zavaró és visszafordítása sem okozhat gondot, de legfőképpen nem lehet félreérthető. Továbbá csak akkor van értelme, ha nincs magyar megfelelő, esetleg annál egyszerűbb. Vagyis, jobban kifejezi a kívánt jelentést.
Káros, ha ezeknek nem felel meg, sőt kérkedésül, kivagyiságból, kimondani sem merem, tudatlanságból fakad a használata. Addig is elmehet egy ilyen alkalmazás, hogy az eredeti idegen kifejezést is rosszul(sic!) alkalmazzák.
Legyen itt egy jó példa az ártatlan félreértésre: a lőfegyvert elsütő kalapács a KAKAS szava, amely az angol cock szó különböző jelentéseinek összekeverése --to cock back the hammer  of a gun.
De sajnos sokkal több a rossz, félreérthető, nagyképű használat, úgymint: fájl, emil, sop, polpozició, tesztvizsga, tesztelés, CD-lemez, erobikolás, fitneszelés, mobilozás, komputerezés, diszkózás, és még sorolhatnám. Nem lenne olyan nagy probléma, ha csak néhányszor, kevés szóval és esetben hallanánk, de mára tömegével, lépten-nyomon ezeket halljuk. Olyan gyakori, hogy már olybá tünik, mintha alkalmatlan lenne az aranyjánosi nyelv az újdonság befogadására, haldoklik!    TESSÉK TUDOMÁSUL VENNI, NEM ÍGY VAN !!!

Legelőször is számos olyan idegen szót használunk, amelynek van magyar megfelelője, esetleg előbb is született, mint az idegen, vagy sokkal egyszerűbb, rövidebb, kifejezőbb, mindenekelőtt közérthető. Például a polpozició helyett az él! Lehetséges ezt a világ bármely másik nyelvén ennél rövidebben és érthetőbben kifejezni? Akkor meg? Vagy sop és bolt!

Számos más hiba is sorolható, a szó kettőzéstől a rossz rövidítés használaton át az értelmetlen cselekvésképzőig.
Miért tesztvizsgázunk, ha vizsgázni is elég, miért tesztelünk, ha próbálni is lehet, miért erobikozunk, ha tornázni tudunk, miért cédézünk, ha zenét is hallgathatunk, miért esemesezünk, ha táviratozni is tudunk, miért kommunikálunk, ha beszélni, odafigyelni, hallgatni, hozzászólni, megbeszélni, levelezni, üzenni  --és még sorolhatnám--  is tudunk. Halandzsa beszéd az, hogy nem ugyanazt jelenti! Illetve dehogynem, ez a módi rendkivül alkalmas a félrebeszélésre, érthetetlenségek értelmesnek tűnő beállítására.
Mikor vesszük észre például, hogy a rossz, alkalmatlan mobilokat (hordozható --portable-- csak, nem mobil, nem mozog, legfeljebb zizeg, ha hívják!!! ) úgy tukmálják ránk, mintha valami csodás, új tulajdonságú eszköz lenne? Már távíratot is lehet feladni vele, mütyürke gombok sokszori összevisszanyomkodásával (!! jó száz-féle jelet kilenc billentyűvel !!) bele lehet pötyögni rövid üzeneteket, amelyek persze a rossz megoldás miatt több hibát fognak tartalmazni, mint közlendőt. Hát ezt hívjuk új, tudományos kifejezéssel ESEMESEZÉSNEK. Világos, hogy ezt magyarul csak így lehet kifejezni: rossz, használhatatlan, dobd el, hogy a vulgáris kifejezéseket ne is idézzem. Majd, ha egyszer --már nem üzleti szempontból-- kitalálják a hordozható telefon igaziját, akkor talán már nem is lesz szükség az álszolgáltatások mindenáron való kínos sorolgatására és azoknak csak műszaki-tudományos elnevezései lesznek, amelyeket nyugodtan rábízhatunk a mérnökökre, tudósokra, mert csak nekik kell érteniük. Tehát, ha egyszer lesz egy personal-communicator-om, személyes kapcsolattartóm, akkor bárkivel beszélhetek, levelezhetek, táviratozhatok, cseveghetek, jelezhetek, beszélhetek és így tovább, a magyar szókincs teljes kapcsolati szó állományát használhatom, --és akkor sem lesz szükség idegen szóra. Nem tudom elég világosan fejeztem- e ki azt a dolgot, hogy nincs szükség a kommunikáció szóra, mert ilyent soha senki sem tesz! Legfeljebb arra jó, hogy eltitkoljuk, mit is csináltunk valójában!!! Tehát csak az szorul ilyen összefoglaló kifejezés használatára, aki tudományosan műveli a kérdést és a dolog átfogó rendszerét tanulmányozza, vagy félre akar vezetni és nem akarja megmondani, hogy például elhangzott, vagy irott dologról van-e szó.


 LELEMÉNYES MAGYAR SZAVAK
A magyar teljesítmény non-plus-ultráiból.
 
KETTŐ: Kettő ember beszél, vagy ketten beszélnek. Kettő emeletes házban lakom, vagy így kettő, emeletes házban lakom. Melyiket hallottad? Miért nem jó szó a KÉT, mert közel áll a HÉT-hez? Hát a róma és a roma?
 
ROMA: Azt hinném az olasz fővárost idézik, úgy, mint Warszawa, vagy Wien. De nem, hanem cigányt jelent, mert cigányul embert jelent, és hogy van leírva?
 
NAGYSÁGREND: Nem rövidebb azt írni, vagy mondani, hogy nagyságú, vagy még rövidebben nagy? A jelentéséről nem is beszélve!
 
LEÜLNI: Jó pofizunk (Horn politikai leleménye). Szerintem üljenek le azok, akiket elitéltek, mert azokat amúgyis leültetik. Minket meg felültetnek, amikor leülnek azokkal, akiket leültetnek. Tárgyaljanak inkább, főként egyezzenek meg a javunkra.
 
VÉGREHAJTANI: Eredetileg a hóhér tette, mert szégyeltük kimondani a valót. Ma minden hivatal végrehajt, végrehajtja a tervet, nem megvalósítja, végrehajtja a büntetést, mert akkor nem kell megmondani, hogy tulajdonképpen mit is csinálnak.
 
 

  Kérem, ha hibát vett észre, vagy van kiegészítése, észrevétele, hozzátennivalója, írjon, köszönöm:
 
hozzászólás
 
Copyright TCC COMPUTER GROUP, 2004. Minden jog fenntartva. Az oldalak tartalmának terjesztése, újrapublikálása MEGENGEDETT, de kizárólag a forrás megjelölésével és változtatás nélkül. Bárminemű változtatás a forrás elôzetes írásos beleegyezése nélkül tilos. vissza/top