...kiművelt emberfőkre van szükség..
 
 

Research Spotlight

THE W3C PROJECT

The Page Ranking Algorithm

Legyen tehát egy olyan rendszere az embereknek, az egész világra kiterjedően, amelyben bárki tetszőlegesen információkat szerezhet be - már ami a hálózaton van - és amelyen az ember a józan emberi mivoltából fakadóan tetszőleges információt közölhet.

Részlet

. . . Fordítsuk le ezt a hálózat nyelvére:

1. Statikus. A hálózat „lassan” változik: a kapcsolati mátrix változása a fontossági vektort befolyásolja. A kérdés, hogy „milyen változás” esetén szükséges az újraszámolás, vagyis a fontossági sorrend újbóli megállapítása.

2. Reguláris. A hálózat bármely lapjáról el lehet jutni bármely lapjára a hivatkozások mentén. Ez a reguláris hálózat! A valóságban mindig vannak olyan csoportok, szigetek, amelyeknek nincs hivatkozása csoporton kivűli lapokkal. Azt is mondhatnánk, hogy ezek önálló hálózatok.

3. Tiszta. A hálózat minden lapjára van hivatkozás. A valóságban számos olyan lap is létezhet, amelyik részt vesz a hálózaton keresésben, azonban őrá nincs hivatkozás! Mivel ezek kapcsolati mátrix elemei mind nullák, a fontossága sem állapítható meg, pedig akármilyen aktivitással részt vehetnek a hálózatban!

4. Monogám. A hálózat minden hivatkozása ebben a rendszerben történik. A valóságban a lapokat másik kereső rendszerekből és közvetlen eléréssel is használják! . . .

. . . A 3w nem-monogám hálózat, azaz akárhány kereső rendszer is működhet rajta! A valóság ennél sokkal korlátozottabb, hiszen érvényesül a járt utat járatlanért el ne hagyd elv. Nem könnyű új olyan kereső rendszert bevezetni, amely jobb eredményekkel kecsegtet, mint a már beváltak! Habár ki tudja, hiszen a mostaniakra is igaz volt ez egykor! . . .

kapcsolat